Zemědělské družstvo Újezd u Uničova

Pozvánka na členskou schůzi

12.3.2019

P O Z V Á N K A

Představenstvo Zemědělského družstva Újezd u Uničova se sídlem v Újezdě svolává podle odst.IX vlastních stanov

ČLENSKOU   SCHŮZI

Členská schůze se koná v pátek dne 29. března 2019 ve 13.00 hodin v sále KD a jídelně ZD v Újezdě.

Program :

 1. Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
 2. Projednání a schválení jednacího řádu
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2018 a záměr pro rok 2019
 5. Projednání a schválení změny auditora
 6. Projednání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
 7. Vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, zpráva o činnosti kontrolní komise
 8. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2018
 9. Projednání a schválení změn vnitrodružstevních předpisů pro rok 2019
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

Účast na členské schůzi je právem každého člena. Člen družstva může pověřit písemně jinou osobu svým zastoupením. V takovém případě uvedenou plnou moc k zastoupení ve všech předepsaných řádcích řádně vyplňte, podepište, na označeném místě oddělte, předejte zmocněnci, který ji předloží při prezenci.

Doprava z Brníčka, Želechovic, Uničova, Dolní Sukolomi, Haukovic a Rybníčka bude zajištěna autobusy od 11.00 hod., odjezd z Uničova z parkoviště „ TESCO ". Před vlastní členskou schůzí bude účastníkům podán oběd. Po ukončení členské schůze bude následovat kulturní program. Předpokládaný odjezd autobusu je v cca 16.00 hodin.

Každý účastník členské schůze osobně přítomný na této členské schůzi obdrží poukázku v hodnotě 1.000,- Kč na odběr masa a masných výrobků z vlastní porážky ZD v Želechovicích, a to bez ohledu na počet jeho plných mocí, udělených členy družstva k jejich zastupování na této členské schůzi.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze je možné se seznámit v sídle družstva v Újezdě 336, PSČ 78396.

Prodejna Uničov

Pivovarská 78

Po - Pá:  8:00 - 17:00

So:        8:00 - 11:00

Maso, vejce, uzeniny

Prodejna Šternberk

Bojovníků za svobodu 7

Po - Pá:    8:00 - 11:30
             12:00 - 16:00
So:        zavřeno
Maso, vejce, uzeniny

Prodejna Želechovice

Želechovice 86

Út - Pá:  8:00 - 15:30

 

Maso, uzeniny

Stánek Brníčko

Brníčko 1168

Po - Ne:  8:00 - 16:00

 

Vejce