Zemědělské družstvo Újezd u Uničova

Změna názvu firmy

22.4.2014

Nový název a sídlo firmy:

 

Zemědělské družstvo Újezd u Uničova
Újezd 336, PSČ 783 96

IČ: 00147931   DIČ: CZ00147931

Zapsán v OR u KOS Ostrava oddíl DR XXIV vložka 584

 

Výpis z obchodního rejstříku

 

Vážení obchodní partneři,


dovolujeme si Vás informovat, že členská schůze našeho družstva konaná dne 28. března 2014, 
projednala a schválila mimo jiné změnu stanov, vyplývající ze zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

 

V rámci projednávání těchto stanov pak došlo ke změně skutečností zapisovaných do obchodního 
rejstříku a to:

 

1. Vymazává se obchodní firma „Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova“ a zapisuje se „Zemědělské družstvo Újezd u Uničova“.

 

2. Vymazává se způsob jednání: „Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, podepisuje předseda a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda“, a zapisuje se

„Družstvo zastupuje předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Při podepisování za družstvo připojí k obchodní firmě družstva svůj podpis spolu s údajem o své funkci dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva“
Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci o zápisu shora uvedených skutečností nabylo právní moci dne 22. dubna 2014.

 

Žádáme Vás tudíž zdvořile, abyste uvedené skutečnosti vzali na vědomí a od 22. 4. 2014 uváděli na daňových dokladech nový název a správné sídlo firmy.

 

Naše obchodní firma a sídlo tudíž je:

 

Zemědělské družstvo Újezd u Uničova
Újezd 336, PSČ 783 96
IČ: 00147931 DIČ: CZ00147931

Výpis z obchodního rejstříku přikládáme.

 

S pozdravem

 

Ing. Svatopluk Martinek
předseda představenstva

Prodejna Uničov

Pivovarská 78

Po - Pá:  8:00 - 17:00

So:        8:00 - 11:00

Maso, vejce, uzeniny

Prodejna Šternberk

Bojovníků za svobodu 7

Po - Pá:    8:00 - 11:30
             12:00 - 16:00
So:        zavřeno
Maso, vejce, uzeniny

Prodejna Želechovice

Želechovice 86

Út - Pá:  8:00 - 15:30

 

Maso, uzeniny

Stánek Brníčko

Brníčko 1168

Po - Ne:  8:00 - 16:00

 

Vejce